برگزیدگان انضباطی

d4

63izs7n

بامرام، در حیاط دبستان زیاد شیطنت نکن.


اسامی برترین های انضباطی

پیش دبستان: علی خاکیان، دانیال سلطانی، رامان خسروی

پایه اول: رادین مستقیم، آرمان روایی، آردا مختاری، نیکداد پناه پور، رادمان نظری دوست، بهراد علیپور

پایه دوم: امیر قربانی، امیرحسن کارگز ، آراز نبی زاد

پایه سوم: پرهام سپهرراد،، کوروش فیروز آبادی، مهدیار قدیمعلی زاده، اوختای رشیدی، علی نجف، پارسا پوربیگی

پایه چهارم: امیرعلی دانشور، امیرمهدی امینی، صالح سلگی، مهدی زاهدی نیا، مهدی پورحسن، آریا حسینی

پایه پنجم: مهدی محمد حکیم، محمدطاها فریدی، محمد دلبر

پایه ششم: رادین شاه محمدی، سروش امدادی، امین روحانی، مبین عین اله زاده، سیدمهدی مهدوی، ایلیا کاملی

mobile-animation-mob.ir (49)(mob.ir)