برگزاری دوره های آموزش

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران، تقی ابوطالبی احمدی معاون پرورشی و فرهنگی شهر تهران گفت: در راستای سیاست های وزارت متبوع در خصوص طرح توانمندسازی معاونین و مربیان پرورشی و فرهنگی و مشاورین مدارس و کارشناسان معاونت پرورشی و تربیت بدنی مناطق شهر تهران و تحقق بخشیدن به اهداف تعلیم و تربیت، مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دوره های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت ویژه همکاران مذکور در شهر تهران برگزار گردید.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش تهران با اعلام این خبر افزود: اداره امورتربیتی این معاونت با هماهنگی های لازم با وزارتخانه و اداره ضمن خدمت و اطلاع رسانی موثر به معاونین و مربیان پرورشی و فرهنگی و مشاورین مدارس و کارشناسان معاونت پرورشی و تربیت بدنی مناطق شهر تهران به اجرای بهینه این دوره های آموزشی در شهر تهران پرداخت که در نتیجه حدود ۲۸۰۰ نفر از افراد مذکور در آزمون این دوره ها در روز یکشنبه ۳۱/۵/۹۵ شرکت کردند.

تقی ابوطالبی احمدی در تشریح این خبر گفت: این دوره ها با عناوین “تلفیق برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی” و ” فعالیت های تربیتی و اجتماعی در مدارس” بوده و شرکت کنندگان از این دو دوره آموزشی فقط مجاز به انتخاب یکی از عناوین بودند. در ضمن محتوای این دوره ها از مجلات ماهنامه تربیت، ماهنامه تربیت قرآنی و تربیت مشاور، ویژه هرگروه به این صورت که از ماهنامه تربیت مربوط به سال تحصیلی۹۵-۹۴: ۴۰ درصد سؤالات و از محتوای بارگذاری شده در سامانه ltms : 60 درصد سؤالات در نظر گرفته شد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش تهران خاطر نشان کرد: فراگیران پس از حدود یک ماه مطالعه محتوای آزمون به صورت متمرکز در مراکز ضمن خدمت هر منطقه بین ساعت ۹ تا ۱۲ صبح آخرین روز مرداد حضور یافته و در آزمون شرکت کردند. آزمون برای هر کاربر دارای ۲۰سوال بوده که مدت زمان پاسخگویی ۲۰دقیقه و سوال ها  به صورت ۴ دسته ۵ تایی برای کاربر قابل رویت بوده و پس از پاسخ دادن به هر دسته ۵ تایی، بازگشت به دسته های پاسخ داده شده مقدور نبوده است.

3

پاسخ دهید